EUROfusion_NCBJ_JET4
NCBJ contribution in detector constructing within the European Joint Programme under the Council Regulation (EURATOM) No 1314/2013 of 16 December 2013 on the Research and Training Programme of the European Atomic Community (2014-2018) Complementing the Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation
Udział NCBJ w budowie detektorów we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym decyzją Rady UE Nr 1314/2013 z dnia 16 grudnia 2013, uzupełniającym program Horyzont 2020
Visit site:
!!! DON’T EDIT THIS LINE AND LINES ABOVE !!!
!!! DON’T EDIT THIS LINE AND LINES BELOW !!!