Contact

EUROfusion_NCBJ_JET4 Project Leader
dr hab. Izabella Zychor, prof. NCBJ
izabella.zychor@ncbj.gov.pl
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Pl-05-400 Otwock, Polska
tel: +48 22 273 1464, fax: +48 22 7793481